Dân thành phố sống chậm

Người dân thành phố đang sống rất chậm, chờ ngày Sài Gòn sôi động trở lại...

Powered by Blogger.